Teknik vi använder

Det här verktyget försöker simulera vad som händer när en person besöker en viss sida med en typisk webbläsare, utan att klicka på något. Webbläsaren har inga tillägg installerade och Do Not Track (DNT) är inte aktiverat, eftersom det är standardinställningen i de flesta webbläsare.

Vi byggde verktyget med Phoenix Framework och Puppeteer (tidigare använde vi PhearJS+PhantomJS istället för Puppeteer).

Vi tillhandahåller inget API eftersom vi har begränsade resurser och PhantomJS är tämligen resurskrävande, men koden är tillgänglig (MIT-licens).

Notera dock att detta verktyg främst är menat att användas som en startpunkt för webbutvecklare. För att testa på mer systematiskt och rigoröst vis rekommenderar vi det fria verktyget OpenWPM, som vi använde i vår kartläggning av Sveriges kommuners webbplatser (sajt, kod). Kolla också in gratistjänsten PrivacyScore, som är lite mer omfattande än Webbkoll (kollar t.ex. även mejl- och TLS/SSL-konfiguration) och låter dig jämföra/ranka listor av sajter.